';

VAALITEEMAT

Vapaus valita Tampere

Asumisen vapaus

Annetaan mahdollisuus muuttaa haluamalleen alueelle haluamaansa asuntoon, oli se sitten kerrotalo, rivitalo tai omakotitalo

Tampereen on tarjottava asuntoja erilaisiin tarpeisiin erikokoisille perheille ja yksinasujille, aivan keskikaupungista lähiöihin ja maaseudulle asti. Vääristyneeseen asuntorakenteeseen voidaan tarpeen mukaan puuttua kaavoituksen ja kaupungin tontinvuokrapolitiikan kautta. 

Tampereen seudulle tarvitaan lisää erityisesti kohtuuhintaisia pien- ja rivitalotontteja.

Opiskelukaupungista kotikaupungiksi

Yleensä Tampereelle muutetaan juuri opiskelujen perässä. Tampere onkin merkittävä opiskelijakaupunki, sillä lähes joka viides tamperelainen on opiskelija. Kuitenkin opiskelujen jälkeen elämä siirtyy työn perässä hyvin usein pääkaupunkiseudulle. Tampere on epäonnistunut pitovoimassaan erityisesti korkeakoulutettujen tamperelaisten kohdalla, kun se ei ole voinut luoda riittävästi työmahdollisuuksia alueelle. Tampereen kaupungin tulee näyttäytyä houkuttelevana paikkana yrityksille ja yhteisölle perustaa päätoimipisteensä. Toisaalta kaupungin tulee tehdä laajaa yhteistyötä ammattikoulujen ja korkeakoulujen kanssa paikallisten urapolkujen luomiseksi. Tavoitteena täytyy olla se, että yhä useampi Tampereella opiskeleva päättää perustaa elämänsä ja perheensä juuri Tampereelle.

 

Lisätään puurakentamista ympäri kaupunkia

Erityisesti CLT (ristiinlaminoitu puurakenne) on osoittautunut tietyissä kohteissa jopa edullisemmaksi kuin perinteinen betonipohjainen rakentaminen. Tampere on jo ollut Suomen puurakentamisen ykköskaupunki viime vuosina, mutta tätä kunnianhimoa voi yhä nostaa erityisesti kerrostalorakentamisessa. Rakennusyrityksiä tulee rohkaista käyttämään enemmän puuta.                                                                                                                                                                                   

Helpotetaan haja-asutusalueelle muuttamista ja pyritään rakentamaan eläviä kyliä ja yhteisöjä niin maalle kuin kaupunkeihin. – Omalle maalle pitää saada muuttaa ja perustaa elämä, perhe ja elinkeino

Tampereen pitää tuntua turvalliselta paikalta asua ja perustaa perhe

Kaupunkisuunnittelu ja turvalliset asuinympäristöt, joka puolella Tampereen kaupunkia. Pyritään välttämään asuinalueiden eriytymistä laajalla palvelutarjonnalla ja virkeällä elinkeinoelämällä kaikilla Tampereen alueilla. 

Vapaus valita parhaat palvelut sinulle

Vapaus valita terveelliset ja turvalliset tilat lapsille

Tampereen tulee panostaa muun muassa toimiviin päiväkoteihin ja kouluihin lähellä kaupunkilaisten arkea. 

Tilojen tulee olla viihtyisiä ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Erityisesti sisäilmaongelmiin tulee puuttua herkästi, sillä emme voi vaarantaan lastemme terveyttä tai oppimismahdollisuuksia huonon infran takia. 

Laadukkaat julkiset palvelut tamperelaisille

Julkisia palveluita täydentämään yksityinen tuotanto ja palvelusetelit. Haetaan voimaa maakuntauudistuksesta.

Tamperelaisille tarjottavissa palveluissa on aina pyrittävä lähipalveluihin.

Joustavat ja oikea-aikaiset palvelut 

Erityisesti perheiden palveluihin kaivataan Tampereella enemmän joustavuutta. Esimerkiksi päivähoitomaksut tuntiperustaisiksi Lempäälän malliin toisin kuten tällä hetkellä jossa pitää valita vain 15 päivää kuukaudessa tai kokopäivähoito. Tämä helpottaa esimerkiksi yrittäjinä tai freelancereina työskenteleviä vanhempia. 

Perhepäiväkerhot palautetaan lähipalveluiksi perheiden tueksi kuten ennen eli lähes jokaisessa kaupunginosassa. Toimivat ja helposti saavutettavat iltapäiväkerhot tarjoavat lapsille monipuolisia aktiviteetteja (esim HIP- ja EPPU-kerhot).

Alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille aloitetaan tarjoamaan leikkipuistolounaita koulujen ja päiväkotien loma-aikoina. Tämä helpottaa monien lasten arkea, jossa päivän ainoa lämmin ateria saatetaan tarjota koulussa tai päiväkodissa. Esimerkkiä voisi ottaa Helsingin kaupungin tarjoamasta leikkipuistoruokailusta (https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/leikkipuistoruokailu/).

Sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava lähipalveluna ja saavutettavissa kaikille tamperelaisille tasavertaisesti. Neuvontaa ja etäpalveluita on tarjottava niille, joille se sopii parhaiten. Odotusajat hoitoon pääsemiseksi täytyy painaa minimiin.

Vapaus valita kestävä tulevaisuus

Taloudellisesti kestävä kaupunki – Velkaantuminen saatava kuriin

Selkeä exit-strategia koronakriisistä – pääpaino työllisyyden parantamisessa ja erityisesti paikallisten yritysten tukemisessa. Kaupungin velkaantuminen on taitettava.

Ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne

Siirtymä uusiutuvaan sähkön ja lämmön tuotantoon. Energiaa biomassasta, tuulesta, auringosta ja geotermisista lämpäkaivoista. Kaavoitetaan uusia alueita uusiutuvan energiantuotannolle ja pilotoidaan viherkattoja sekä aurinkoenergiantuotantoa kerrostaloissa.

Tunnistetaan kaavoituksessa, että haja-asutusalueella voi elää kestävän elämäntavan mukaisesti. Koronan myötä muuttunut asennoituminen vähentää liikkumista ja ihmiset voivat nykyään paremmin työskennellä vaikkapa luonnonrauhassa.

 

Yhä useampi on tehnyt jo päätöksen muuttaa omaan kotiin maaseudulle. Lähimetsien anti kuten marjat, sienet ja riista, tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuden elää yhä enemmän kosketuksessa luontoon.

Vähennetään merkittäviä ilmastopäästöjä aiheuttavan betonirakentamisen päästöjä ja panostetaan enemmän puurakentamiseen muihin kestäviin rakennustekniikoihin.

Luonto voi olla toisille virkistykohde ja toisille elinkeino – Näiden ei tule poissulkea toisiaan vaan päinvastoin. Annetaan tilaa maa- ja metsätaloudelle ja varataan alueita metsien virkistyskäyttöön sopusoinnussa alueiden maanomistajien kanssa. 

Puhdas liikenne ja kaikilla kulkumuodoilla saavutettava Tampere

Säilytetään Tampere sellaisena, että kaupungin keskusta on saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Rauhoitetaan liikennettä sellaisilta alueilta, joissa on liikenne voi aiheuttaa häiriötä asumiselle. 

Kaupungin ajoneuvokanta kulkemaan vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kuten bioetanolilla, biokaasulla ja sähköllä.

Mahdollistetaan pysäköintimaksujen alennukset vaihtoehtoisille käyttövoimille kaupungin katupysäköintiin.