';

VAALITEEMAT

Vaihtoehtosi kohti kestävää yhteiskuntaa

Sinulle

 

“Tulevaisuutta ei tarvitse pelätä”

 

Elämme suurten muutosten ja murrosten aikaa. Horisontissa näkyy useita uhkaavia pilviä. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden katoaminen, väestömäärän globaali kasvu ja samalla meillä Suomessa väestö vanhenee, eikä uusia sukupolvia enää synny entiseen malliin. Pienelle suomalaiselle yhteiskunnalle, kuten koko maailmalle, on edessä ratkaisujen hetket. Mikäli emme pysty muutokseen, jotain peruuttamatonta tapahtuu varmasti. Siksi muutos on välttämätön, mikäli haluamme säilyttää elämän edellytykset myös tuleville sukupolville.

Useat poliittiset liikkeet pyrkivät vaikuttamaan ihmisiin pelottelun kautta. Vaikka muutoksiin tulee suhtautua vakavasti ja päättäväisesti, niin pelolla hallinta ei ole kestävää. Me pystymme selvittämään nämä haasteet, mutta niiden ratkaiseminen on aloitettava heti.  Meillä on nyt ja tulevaisuudessa yhden ratkaisun sijaan monia vaihtoehtoisia tapoja. Esimerkiksi alusta- ja jakamistalous, teknologia sekä digitalisaatio tuovat jatkuvasti kehittyessään uusia mahdollisuuksia.

 

Meillä on vaihtoehtoja.

Torjutaan ilmastonmuutos tehokkaasti, reilusti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla

 

”Ilmastonmuutos huolettaa mutta minulla on vain vanha dieselauto. Ei minulla ole varaa ostaa sähköautoa tai uusia kotini lämmitysjärjetelmää”

 

Ympäristöä tulee vaalia ja ilmastonmuutos tulee torjua, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Kustannukset tulee jakaa niin, ettei kenellekään tule kohtuutonta taloudellista rasitetta. Tosiasiassa murros fossiilitaloudesta kohti kiertotaloutta tulee aiheuttamaan kustannuksia, mutta tämän jälkeen voimme odottaa kustannusten itse asiassa tippuvan kun esimerkiksi energiantuotanto ei ole enää sidoksissa rajallisiin raaka-aineisiin kuten öljyyn.

Tehtävien asioiden määrä on pitkä: Meidän täytyy lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Erityisesti lämmöntuotantannon päästöt täytyy saada alas. Meidän täytyy siirtyä kohti puhdasta liikennettä, joka hyödyntää biopolttoaineita, biokaasua ja sähköisiä ajoneuvoja. Liikkumisen verotuksessa täytyy tehdä täysi uudistus, joka tukee tieverkoston kunnossapitoa.Puurakentamista tulee lisätä harmaan betonin sijaan, varsinkin kaupungeissa. Kaikki uusiokäytettävät materiaalit on saatava kierrätettyä.

Valtion tulee olla aktiivinen toimija suunnannäyttäjänä ja kustannusten tasaajana. Ei ole olemassa vain yhtä ratkaisua päästövähennyksiin. Vaihtoehtoja on useita ja jokaiselle on tarjottava mahdollisuus löytää oma tapansa tehdä ilmastotekoja.

Me olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen muuttaa yhteiskuntamme kestäväksi.

Yhteinen määränpää täytyy tavoittaa ajoissa, mutta se täytyy tehdä siten, ettei kukaan tipahda matkalla kyydistä.

Vaihtoehtosi tulevaisuuden toimeentulolle

Varmuus tulevaisuudesta

 

”Ilmastonmuutos uhkaa, huoltosuhde heikkenee ja vakityötä ei vieläkään ole. Voiko tähän maailmaa perhettä perustaa?”

 

Yksi keskeisimpiä yhteiskuntaa ylläpitävistä voimista on, että meillä tulee olla varmuus tulevaisuudesta. Turvallinen tunne perheen perustamiseen. Tunne,  yli sukupolvien kestävään jatkuvuuteen.

Mistä sitten tämä tunne muodostuu?

Se muodostuu siitä, että voimme luottaa maailmanlaajuisen ekokatastrofin olevan torjuttavissa.

Se muodostuu siitä, että voimme luottaa pohjoismaisen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan olevan olemassa yhä 30 tai 50 vuoden päästä.

Se muodostuu siitä, että voimme luottaa, että omalta kotipitäjältä löytyy työtä, toimeentuloa, turvaa, palveluita ja tarvittaessa hyvää hoitoa.

Ennen kaikkea se muodostuu siitä tunteesta, että voit rauhassa jättää tämän maailman lapsillesi ja tiedät, että se on paremmassa kunnossa kuin silloin kun itse siihen olet ilmestynyt.

Vaihtoehtosi onnelliseen elämään

Kaksistaan yksikkö vai yksistään kaksikko?

 

” Mikään ei huvita tai kiinnosta. Kaverit kehotti hakemaan apua mutta en vaan pysty.”

 

Jatkuvasti lisääntyneet mielenterveysongelmat kaikissa ikäluokissa on vakava ilmiö, joka tuntuu leimaavan nykypäivän ajankuvaa. esimerkiksi nuorilla osattomuus ja ikäihmisillä yksinäisyys. Emme voi ummistaa tälle silmiä, sillä siitä juontuvat syrjäytymisen kärsimykset ovat yksilölle kohtuuttomat sekä taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle mahdottomat kattaa. Tällä hetkellä yhteiskuntamme tarjoamat mielenterveyspalvelut  pystyvät vastaamaan vain kaikkein suurimmaksi nousseeseen hätään, joka on usein vain jäävuoren huippu.

Mielenterveyspalveluiden ongelmat on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia sokeita pisteitä on meidän yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Hyvinvointi ja onnellisuus ei ole taattu pelkästään fyysisellä hyvinvoinnilla, johon tunnutaan kiinnittävän ensiarvoinen huomio. Meidän on ehkäistävä osattomuuden tunnetta ja syrjäytymistä.

Tulevaisuudessa meidän on panostettava terveisiin yhteisöihin, jossa kukaan ei tunne osattomuutta. Tämä tarkoittaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla isoja panostuksia ennaltaehkäiseviiin palveluihin sekä avun saavutettavuuden helpottumiseen. Huomio on kiinnitettävä ennen kaikkea palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen sekä pysyvyyteen.

Joskus nopein apu voi olla hyvin lähellä. Se voi käydä huomaamattaan, tervehdys ja kysymys “Hei, mitä sinulle kuuluu?”

Ne pienet valinnat ja muutokset

 

“Yksi roska päivässä riittää”

 

Muutos kestävään elämään ei vaadi sinulta totaalista elämänmuutosta tai luopumista sellaisista asioista, jotka koet olevan sinun elämäntilanteeseesi välttämättömiä. Pienillä arkipäivän valinnoilla pystyy tekemään jo suuren vaikutuksen.

Arkipäivän valintoja helpottamaan on saatava riittävä määrä tietoa. Tästä syystä esimerkiksi kulutustuotteissa tulisi olla merkinnät niiden ympäristökuormituksesta. Käytännössä tämän voisi toteuttaa uudella yritysvastuulailla, josta on jo erilaisia malleja maailmalla. Tämä koskisi yhtälailla myös maahantuotavia tuotteita.Informaationeuvonnan määrää tulisi muutoinkin lisätä ja tähän pitäisi myös lainsäätäjien kiinnittää huomiota, jottei kuluttajia jätettäisi kantamaan tätä taakkaa yksin.

Joku saattaa sanoa, että pienet teot ovat vain tippa valtameressä ja etteivät ne ratkaise mitään. Hänelle voi vastata, että valtameretkin muodostuu pienistä pisaroista.

Meille on tärkeää, että tunnemme itsemme merkitykselliseksi toisiamme ja yhteiskuntaamme kohtaan. Mikään teko ei ole liian pieni.